“Noord-Holland heeft een culturele rijkdom die we mogen koesteren”

Geschreven door Redactie
“Noord-Holland heeft een culturele rijkdom die we mogen koesteren”

Wie meer wil weten over het cultuur-en erfgoedbeleid van de provincie Noord-Holland kan vanaf nu alle informatie vinden in een kleurrijk digitaal magazine.


Cultuurbeleid

Cultuurhistorie en de culturele infrastructuur behoren tot de kerntaken van de provincie. De provincie is vooral beleidsontwikkelaar, partner en opdrachtgever. Het cultuurbeleid is eind 2021 opnieuw vastgesteld.

De hoofdthema’s zijn:

  1. Transformatie van het cultuurlandschap
  2. Leegstand voorkomen, herbestemming en verduurzaming
  3. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de culturele infrastructuur.

Deze thema’s worden uitgebreid toegelicht in het magazine.

Subsidies

De provincie geeft financiële ondersteuning bij de restauratie van monumenten, het verduurzamen van erfgoed en culturele instellingen en zorgt ervoor dat culturele initiatieven een steuntje in de rug krijgen. Er zijn verschillende subsidies voor erfgoed en cultuur beschikbaar. Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden staat in het subsidieloket en in het magazine.

Onze Ambassadeurs