Dorcas voedselactie 2022

Dorcas Winkel Hoorn in actie voor Oost-Europa 


De Dorcas-winkel in Hoorn zet zich de komende maand in voor mensen in nood in Oost-Europa. Door de oorlog stijgen de prijzen hier enorm en de voedselvoorraden raken op. Dat geldt voor Oekraïne maar ook voor bijvoorbeeld buurlanden Moldavië en Roemenië. De Dorcas-winkel zamelt geld in voor voedsel. Klanten kunnen bij hun bezoek aan de winkel een donatie doen.  

 

In de winkel staat een opvallende display van een granny, een oudere vrouw uit Moldavië. Hier kiest een klant een bedrag om te doneren, neemt het bijbehorende kaartje mee naar de kassa en rekent daar de gift af. Dorcas besteedt het geld aan de inkoop van voedselpakketten. Ook helpt de organisatie mensen weer een toekomst op te bouwen. Er worden bijvoorbeeld vak-trainingen gegeven en de organisatie werkt aan sociale vangnetten voor ouderen. Dit zorgt ervoor dat de voedselpakketten later niet meer nodig zijn.  

 

Naast de actie in de winkel kunt u ook meedoen door te geven via www.dorcas.nl/voedselactie of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie. Op de website vindt u ook andere locaties waar vrijwilligers actief zijn voor de Dorcas Voedselactie, want ook kerken en supermarkten doen mee.  


Je vindt Dorcas Winkel Hoorn aan Dr. C.J.K. van Aalstweg 5b, 1625 NV (Hof van Hoorn).  


Openingstijden: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De organisatie bestaat meer dan 40 jaar en richt zich op blijvende verandering in het leven van mensen in nood. 

 

 


 

Onze Ambassadeurs