Hoornse organisaties bieden warmte tijdens koude wintermaanden

Geschreven door Redactie
Hoornse organisaties bieden warmte tijdens koude wintermaanden

Is het thuis koud? Kom er warm bij zitten bij een van de Hoornse (welzijns)organisaties in de buurt.

Hoorn heeft een groot netwerk van organisaties die vrij toegankelijk zijn. Gemeente Hoorn heeft een oproep gedaan om tijdens de maanden december, januari, februari en maart een plek te bieden aan inwoners die thuis de verwarming laag hebben gezet.

Organisaties die mee doen zijn Stichting Netwerk, Leger des Heils, Hart voor Hoorn, ’t Praethuys, het Octaaf, Inloophuis de Koepel de Bibliotheek Hoorn. ’t Slot biedt bijvoorbeeld koffie-ochtenden en in de Zaagtand kunnen inwoners het soepcafé bezoeken. Tijdens de kerstvakantie zijn de vestigingen van de Bibliotheek Hoorn open. De actuele openingstijden zijn te vinden op de website van iedere organisatie.

Zet die verwarming laag en zoek de gezelligheid op in een van de vele gelegenheden in Hoorn die openstaan voor iedereen.

8 november 2022 heeft het college een motie aangenomen van de partijen Groen Links, CDA, ChristenUnie en PvdA. Zij vroegen om een verruiming van de openingstijden van buurthuizen. Dit idee is ontstaan omdat buurtbewoners in de kou kunnen komen zitten om hoge stookkosten te voorkomen. Zo wordt hen een plek geboden waar ze warm kunnen verblijven. De motie is aangenomen.

Wethouder Dick Bennis: ‘Het is goed te weten dat er veel openbaar toegankelijke organisaties zijn waar je niet alleen warm kunt zitten, maar ook buurtbewoners kan ontmoeten en samen activiteiten kunt ontplooien. Wij hopen dat veel mensen elkaar daar weten te vinden.’

Onze Ambassadeurs