Commissie spreekt over sociale woningbouw en starterslening

Geschreven door Redactie
Commissie spreekt over sociale woningbouw en starterslening

Op dinsdag 28 maart 2023 spreekt de Algemene Raadscommissie over de doelgroepen voor sociale- en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen.

Ook gaat de commissie in gesprek over de voorwaarden voor het afsluiten van een starterslening in 2023. 

Actualisering doelgroepenverordening 

In 2019 heeft gemeente Hoorn vastgesteld dat er betaalbare sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen gebouwd moeten worden, en ook als betaalbare woning beschikbaar blijven. Met de doelgroepenverordening zijn de doelgroepen voor deze type woningen vastgesteld. Door de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt is er de noodzaak om de doelgroepenverordening te actualiseren.

Voorwaarden starterslening 2023 

De commissie bespreekt ook de opties om de voorwaarden voor een starterslening te herzien. Het college stelt de raad voor om de maximale koopsom voor de starterslening op €355.000 te zetten. Daarnaast is het voorstel om de maximale lening voor alle woningen gelijk te trekken naar €50.000. Hiermee wil het college het makkelijker maken voor starters om toegang te krijgen tot de woningmarkt.


Volg de commissie  

De commissievergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Op www.hoorn.nl/raad vind je de agenda en alle voorstellen. Publiek is welkom. De commissie kan ook vanuit huis gevolgd worden. Dit kan via de livestream op www.hoorn.nl/raad.
Over bovenstaande punten neemt de gemeenteraad op 13 april 2023 definitief een besluit. De commissie adviseert de raad over de stukken die op 29 maart op de commissieagenda staan. 


Onze Ambassadeurs