Begroting 2021 vastgesteld

Geschreven door Redactie

Tijdens een digitale raadsvergadering stelde de Hoornse raad op dinsdag 3 november de begroting 2021 vast.

Een aantal bezuinigingen was nodig om het dreigende begrotingstekort van bijna 10 miljoen euro terug te dringen. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende tekorten in het sociaal domein en de coronacrisis. De raad nam in totaal vijf amendementen en zes moties aan.

De gemeente Hoorn stevende af op een begrotingstekort van bijna 10 miljoen euro in 2021. En ook het meerjarenperspectief was negatief. Het college van B & W werkte daarom plannen uit om deze tekorten terug te dringen. Uit eindelijk werd het tekort teruggedrongen tot 2 miljoen euro. Hierbij is alles op alles gezet om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien.

De stemverhoudingen op de amendementen en moties staan op de website van de gemeente Hoorn.

Onze Ambassadeurs