Aardgasvrij Eemnes: haalbaar, betaalbaar, sociaal en samen

Geschreven door Redactie


In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden, en welke duurzame warmtebronnen daarvoor het meest voor de hand liggen. Dit heet de Transitievisie Warmte. De gemeente is de visie aan het voorbereiden. Op 8 juli 2021 vond een online bijeenkomst plaats over deze visie.


De overstap naar aardgasvrij heeft vooral te maken met klimaatverandering. Opwarming is slecht voor de aarde, maar het is ook belangrijk om droge voeten te houden. In het Klimaatakkoord heeft Nederland hierover afspraken gemaakt. Voor de gemeente geldt dat er december 2021 een visie op aardgasvrij moet liggen die door raad is vastgesteld.


De gemeente wordt bij het maken van de visie begeleid door adviseurs van De WarmteTransitieMakers. Zij vertelden op 8 juli over de stappen die gezet gaan worden om tot de visie te komen en welke warmtetechnieken er zijn. Er was veel ruimte voor vragen. Deelnemers hadden onder andere vragen over de haalbaarheid en de betaalbaarheid. Ook werd duidelijk dat inwoners van Eemnes in de wijkaanpak graag met elkaar samen aan de slag willen. De gehele bijeenkomst is terug te kijken via www.eemnes.nl/duurzaam. De datum voor de tweede bijeenkomst is al bekend: 14 september 2021.


Inwonerspanel

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd het inwonerspanel gevraagd om een mening te geven over duurzaamheid en aardgasvrij. Er waren 512 respondenten, een respons van 60%. Uit de resultaten blijkt dat niet iedereen overtuigd is om aardgasvrij te gaan wonen. Er bestaan daarbij nog veel vragen over de financiering en de technieken. Daarnaast is er ook een grote groep die wel aan de slag wil en die vindt dat er gestart moet gaan worden, maar wel voorzichtig en op kleine schaal omdat er nog veel onbekend is. De meeste respondenten vinden dat het initiatief om van het aardgas af te gaan bij de inwoners zelf ligt, maar wachten het plan voor de wijk af. De volledige resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.inwonerspaneleemnes.nl.

Meedenkers gevraagd

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over de visie. Zo wil de gemeente met bewoners een aantal buurten bezoeken en daar met elkaar in gesprek gaan over aardgasvrij. Geïnteresseerden kunnen zich via www.eemnes.nl/duurzaam aanmelden.

Onze Ambassadeurs